بروشور


بروشور

1.       شهر اسلامی و هویت فرهنگی و معنوی و ساحت قدسی انسان

·         هویت در شهر اسلامی
 
·         محیط پدیداری و شهر اسلامی
 
·         شهر اسلامی از دیدگاه قرآن، حدیث و فقه
 
·         اندیشه های اسلامی و شهر اسلامی
 
·   نظام ارزشی شهروندان در شهر اسلامی     
 

2.       ارائه الگوها و مدل های معماری و شهرسازی اسلامی-ایرانی

·         نقش معماری در شهر اسلامی

·         نقش معماری و فضاهای شهری در پیشگیری و کاهش جرم

3.       شهر اسلامی، هنر و زیبایی شناسی

·         مبلمان شهری و شهر اسلامی

·         نورپردازی در شهر اسلامی

·         نمادها، سمبل ها و تزئینات در شهر اسلامی

·         رنگ ها و تاثیر آن بر روحیه و رفتار شهروندان

4.       شهر اسلامی و الگوی پیشرفت و توسعه پایدار

·         شهر اسلامی و شهرهای مدرن دنیا

·         چالش ها و فرصت های آینده شهر اسلامی

·         ارتباطات شهر اسلامی و مفاهیم توسعه پایدار

5.       شهر اسلامی و امنیت شهری

·         عوامل موثر بر امنیت خانه، محله و شهر در شهر اسلامی

·         رابطه امنیت و رشد و پیشرفت شهر

·         وظایف متقابل حاکمیت و شهروندان برای تامین امنیت در شهر اسلامی

6.       شهر اسلامی رفاه شهروندی و عدالت اجتماعی

·         بازار، محور اقتصادی شهر اسلامی

·         شهر اسلامی و بانکداری اسلامی

·         شهر اسلامی و تولید و مصرف شهری

·         شهر اسلامی و سیستم سکونتگاهی

·         شهر اسلامی و دسترسی های شهری

·         شهر اسلامی و فرهنگ اسلامی

·         شهر اسلامی و دستیابی به خودکفایی و سرمایه ایرانی

·         شهر اسلامی و راهکارهای مقابله با فشارهای اقتصادی

7.       شهر اسلامی، وقف، انفال و اموال عمومی

استفاده از سرمایه های دینی و ثروت عمومی در جهت خدمت رسانی عام المنفعه

8.       شهر اسلامی و گردشگری

·         علل و موانع جذب گردشگر

·         راههای افزایش تفریح و گردشگری در شهر اسلامی

·         تاثیر گردشگری در رفتارهای اجتماعی

9.       شهر اسلامی و حمل ونقل

·         ابعاد عبور و مرور ایمن، سریع، آسان و پیشرفته در شهر اسلامی

·         حمل و نقل مدرن و تاثیر آن در بهداشت روانی شهروندان

10.   شهر اسلامی و مدرنیته

·         رابطه تحقق شهر اسلامی و حفظ نیازهای نوین و مدرن انسان

·         فناوری، تکنولوزی ارتباطات و سبک زندگی در شهر اسلامی

·         الگوها و مدل های دانش، علم و فناوری در شهر اسلامی

 
 
 
Powered by DorsaPortal